50

Christina Johansson

Ekonomichef

Christina Johansson

Jag är Ekonomichef på företaget och hela koncernen. Med över 30 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och företagande stöttar jag företagsledning och ekonomifunktion.