Mikael Gustafsson

Kontorschef

Har i hela mitt yrkessamma liv jobbat med försäljning sedan jag 1992 startade som prenumerationsförsäljare av Upsala Nya Tidning till att senare leda stora försäljningsorganisationer i både uppbyggnad och att sedan utveckla verksamheterna till att nå nya mål.

Har historiskt nått stora framgångar inom de organisationer som jag har varit verksam inom genom att jobba med närvarande ledarskap och har alltid sett till att jag är delaktig i min personals vardag.

Mitt arbete på Riksmäklaren går ut på att stötta och motivera vår personal till utveckling och att vi efterlever vår vision om Mäklaren genom livet.