Mikael Gustafsson

Kontorschef

Kanske är jag, Micke Gustafsson den första du kommer i kontakt med på kontoret?

Jag har jobbat med försäljning hela mitt yrkesliv, från att sälja prenumerationer av UNT till att bygga upp och vidareutveckla försäljningsorganisationer i Sverige och utomlands.

De erfarenheter jag har tar jag med mig in i jobbet som kontorschef på Riksmäklaren, genom att vara närvarande, lyhörd och engagerad i min personals vardag kan jag som chef stötta, motivera och utveckla vår personal för att bli Mäklaren genom livet.

Det finns många mäklare och erbjudandena är i regel ganska snarlika. Därför vill vi på Riksmäklaren lyfta fram lite mjukare värden som tilltalar hjärtat mer än hjärnan. Se människan bakom affären.

Välkomna till Riksmäklaren! Mäklaren genom livet