50
Till salu
JÄRLÅSA - -

4 500 000 kr
Intresseanmälan
4 500 000 kr
Intresseanmälan

Tillfälle att förvärva ca 66 ha skogsmark i Blackbo - Järlåsa med tillhörande vattenområde i Siggeforasjön.
Skogsfastigheten ligger endast ca 3,3 mil norr om Uppsala. Fastigheten består av två skiften på vardera sidan av vägen och har en total areal om ca 66 ha. Ca 62 ha är produktiv skogsmark med en uppskattad virkesvolym om ca 5 536 kbm/sk, motsvarande ca 89 kbm sk/ha med en medelbonitet om 5,3 kbm sk/ha. Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog med god tillväxtpotential. Möjlighet till jakt och fiske.

Ekonomibyggnader:
En äldre hyvleribyggnad med virkesupplag under tak av plåt.
En äldre sågverksbyggnad under tak av plåt.

Areal Lantmäteriet:
Blackbo 1:6 - 659 932 kvm

Skogen:
Skogsbruksplan upprättad 2023-02-07.
Medelbonitet 5,3 kbm sk/ha.
Uppskattat virkesförråd enligt skogsbruksplanen är 5 536 kbm/sk.
Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark.

Fastighetsgränser:
Köpare görs medveten om att arealerna skiljer sig
något mellan skogsbruksplanen och
informationen från Lantmäteriet.
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av
dessa.

Övrig mark: Övrig mark utgörs av kraftledning.

Jakt:
Fågelbo Jaktlag.

Taxeringsvärden
Fastigheten är samtaxerad med fastigheten
Blackbo 1:4 till ett totalt taxeringsvärde av
6 411 000 kronor. Fördelningsvärdet är beräknat
enligt följande:

Skogsmark: 4 361 000 kr
Skogsimpediment: 25 000 kr


Undersökningsplikt
Flera av fastighetens byggnader är i dåligt skick
och intressenter uppmanas att noggrant gå
igenom byggnaderna och förvissa sig om dess
skick.

Friskrivning
Köparen skall vara medveten om att det i
köpekontraktet kommer att tas
in en klausul där säljaren friskriver sig från allt ansvar
gällande fel och brister i fastigheten.

Tillträde och städning
Tillträde sker efter överenskommelse.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick.
Inga ytterligare städåtgärder kommer att utföras av säljaren, och
allt lösöre som finns kvar på fastigheterna vid tillträdet, ingår i köpet.

Visa mer
Kjell Samuelsson
Ansvarig mäklare
Kjell Samuelsson kjell.samuelsson@riksmaklaren.se
070-294 81 90
Thomas Lüllmaa
Aukt Fastighetsmäklare
Thomas Lüllmaa thomas.lullmaa@riksmaklaren.se
070-591 65 36

Sammanfattning

Objekttyp
Skogsgård
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd
Taxeringsår
2022
Areal
65,9932 ha
Pris
4 500 000 Kr

Övrig Information

Fastighetsbeteckning

Blackbo 1:6

Mark

Skogsmark: Areal: 66 ha.

Ekonomi

Pris: 4 500 000 kr .

Taxeringsvärde:
Skog: 4 361 000 kr
Skogsimpedimentmark: 25 000 kr

Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Taxeringsår 2022. Det finns uttagna pantbrev om totalt 1 465 500 kr.

Servitut, planbestämmelser mm

Planbestämmelser: Natura 2000-Område.

Samfälligheter

Samfällighet: Uppsala Hagunda Allmänning S:1


Last: Avtalsservitut Kraftledning Mm, 0380IM-02/26162.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 03-81:150.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 03-81:151.1
Last: Ledningsrätt Tele, 03-99:68.1
Last: Officialservitut Avlopp, 0380-2013/10.3
Last: Officialservitut Väg, 0380-2006/197.1


Förmån: Officialservitut Väg, 0380-2013/10.1

Visa mer

Visningar

Det finns för tillfället inga planerade visningar för allmänheten. Vänligen kontakta mäklare för att boka en visning.

Karta

JÄRLÅSA - -

Intresseanmälan

Fri värdering eller sälja nu?

Oavsett om du letar efter en bostad just nu eller vill sälja senare hjälper vi dig med en kostnadsfri muntlig värdering. Vi finns alltid här för dig som en mäklare genom livet. Fyll i formuläret så blir du inom kort kontaktad av en av våra hårt arbetande mäklare som berättar mer.

Vill du ligga steget före?
Skapa ett konto i Riksmäklaren Plus (rm+) och få tillgång till det bästa

Vill du ligga steget före och vara redo när du hittar din nya bostad? Förbered din försäljning redan nu, så minimeras startsträckan när det blir dags att sälja. Din bostad är då bara en knapptryckning från Hemnet. Kontakta någon av våra mäklare redan idag!

Skapa konto i Riksmäklaren Plus